Warmtepompen

Slim gebruikmaken van omgevingsenergie

In onze directe omgeving zijn er onuitputtelijke warmtebronnen beschikbaar – in de lucht, in het grondwater en in de vorm van aardwarmte. Warmtepompen gebruiken deze gratis thermische energie om gebouwen van de nodige warmte te voorzien.

Warmtepompen worden steeds populairder als een klimaatvriendelijke en duurzame verwarmingstechnologie. Dit komt omdat zij geen klimaatschadelijke brandstoffen nodig hebben, maar regeneratieve energiebronnen op hun eigen terrein aanboren. Dit heeft een positief effect op de energie-efficiëntie van het huis en leidt tot een verregaande onafhankelijkheid van de schommelende olie- en gasprijzen. Daarnaast zijn alle REMKO warmtepompen PV-ready. Dit betekent dat de elektriciteit die u zelf opwekt, gebruikt kan worden om de warmtepomp te laten werken.

Toekomstgerichte verwarming en airconditioning

Moderne warmtepompen zijn een bijzonder toekomstgerichte verwarmingstechnologie, niet alleen vanuit ecologisch oogpunt, maar ook vanwege hun energie-efficiëntie en zuinigheid. En: Naast de verwarming en de warmwaterbereiding zorgen ze ’s zomers voor koeling van het gebouw.

REMKO biedt een breed scala aan efficiënte oplossingen, zowel voor de nieuwbouw als voor een energie-efficiënte renovatie van woningen, kantoren en industriële gebouwen. Onze warmtepompen kunnen optimaal worden aangepast aan bestaande verwarmingssystemen en naar wens worden gecombineerd met andere warmtebronnen (bivalente werking).

Hoe werkt een warmtepomp?

Simpel gesteld: de manier waarop de omgevingswarmte door middel van elektriciteit wordt omgezet in verwarmingsenergie, kan worden vergeleken met het principe van de koelkast. Alleen hier werkt het andersom. Terwijl een koelkast warmte onttrekt aan de binnenkant van het apparaat en deze aan de achterkant naar buiten afvoert, onttrekt de warmtepomp warmte aan de omgeving en voert deze als verwarmingsenergie toe naar het huis. De gegenereerde omgevingsenergie wordt gebruikt om een koudemiddel te verdampen – dit werkt zelfs bij temperaturen onder het vriespunt. In de warmtepomp wordt het koudemiddel gecomprimeerd en daardoor de temperatuur verhoogd. Op deze manier kan het verwarmingscircuit of het drinkwater tot de gewenste temperatuur worden verwarmd. Het koudemiddel condenseert en er wordt warmte afgegeven aan het verwarmingssysteem. Het koudemiddel expandeert, koelt daarbij af en de kringloop begint van voor af aan.